Fallabda ára: 3800Ft/óra. 10 alkalmas bérlet: 34.500Ft. A bérlet 3 hónapig érvényes.
A fallabdapályán ping-pongozásra is van lehetőség, melynek díja szintén 3800Ft/óra.
Állandó fix időpontot csak bérletes vendégeinknek foglalunk. Lemondás esetén a foglalást legalább 8 órával előtte kell lemondani, különben az alkalom levonásra kerül a bérletből!
Kiváló minőségű klimatizált fallabda pályával várjuk kedves vendégeinket. A pálya építésénél fontos szempont volt, hogy a komoly fizikai igénybevétel ne terhelje túl játékosaink ízületeit. Vendégeink komfortérzetét tovább növeli, hogy négyteljesítményű légkezelő rendszer gondoskodik a folyamatosan cserélődő friss levegőről.

Ha már fallabdáztál, biztosan tudod, hogy a squash az egyik legintenzívebb sport, ha még nem, ne késlekedj kipróbálni! Minden izmodat megmozgatja, növeli az állóképességedet  mindeközben élvezheted a játék örömét.

Nálunk barátságos, közvetlen hangulatú, igényes környezetben sportolhatsz. Amennyiben még nem ismered ezt a sportágat, lejjeb olvasva ismertetjük veled a játék szabályait.

Ha kedved van fallabdázni, de nincs kivel, lehetőség van arra, hogy fallabda partnert találjunk számodra. A játékhoz díjmentesen labdát biztosítunk, ütőt a helyszínen bérelhetsz. (500ft/ütő) Folyamatos akciókkal, bérletvásárlási lehetőséggel várunk.

Vigyázat!!! Már egyetlen alkalom is függőséghez vezethet.

1200px-Squash_court-2

A labdák típusa nehézségi sorrendben

  • nagyméretű kékszínű labda (hamar bemelegszik, könnyen pattog)
  • fekete normál méretű labda egy kék ponttal (kék egypontos)
  • fekete normál méretű labda egy piros ponttal (piros egypontos)
  • fekete normál méretű labda egy fehér ponttal (fehér egypontos)
  • fekete normál méretű labda egy sárga ponttal (sárga egypontos)
  • fekete normál méretű labda két sárga ponttal (sárga kétpontos)

Játékszabályzat  - kivonat

Az egyéni squash szabályainak rövidített változata, a játék alapszabályait hivatott megismertetni a játékosokkal.

PONTOZÁS
A mérkőzés 2 vagy 3 nyert játszmából áll („best of” 3 vagy 5). Minden játszmát 11 pont eléréséig játsszák. Az a játékos nyer, aki előbb eléri a 11 pontot, kivéve ha mindkét játékosnak 10 pontja van. Ebben az esetben, a játék addig folytatódik, amíg az egyik játékos 2 ponttal meg nem nyeri azt. Mindkét játékos szerezhet pontot a labdamenet megnyerésével. (PAR – Point-a-Rally). Ha az adogató nyer egy labdamenetet, pontot nyer és folytatja az adogatást. Ha a fogadó nyeri a labdamenetet, pontot nyer és átveszi az adogatást.

BEMELEGÍTÉS
A játék kezdete előtt, a játékosoknak 5 perc áll rendelkezésre (2 ½ perc oldalanként), hogy bemelegítsenek, valamint bemelegítsék a játékra szánt labdát. Amikor a labdát lecserélik a játék közben, vagy ha szünet után folytatják a játékot, a játékosok bemelegítik a labdát, hogy az megfeleljen a játék feltételeinek. A labdát, a mérkőzés bármely szünetében, a játékosok bármelyike melegítheti.

AZ ADOGATÁS
A játék az adogatással kezdődik. Az ütő megpörgetésével döntik el az első adogatás jogát. Ezután, az adogató addig adogat, amíg labdamenetet nem veszíti. Ilyenkor az ellenfél válik
adogatóvá („hand out”). Az a játékos adogat a következő játszmában, aki az előzőt megnyerte. Minden játék elején, valamint amikor az adogatás átkerül egyik játékostól a másikhoz, az adogató választhat melyik oldalról adogat először. Miután a adogató megnyerte a labdamenetet felváltva köteles szerválni a két oldalról. Az adogatáshoz a játékosnak legalább a lábának egy részével az adogató négyzeten belül kell állnia úgy, hogy a cipője egyáltalán nem érintheti a felfestett határvonalakat. Ahhoz, hogy a szerva jó legyen, egyenesen a főfalra kell szerválni, az adogató vonal fölött és a felső határvonal („out line”) alatt, úgy hogy a visszapattanó labda az ellenkező oldali fogadó negyedben pattanjon. (a szerva érheti az oldalfalat és/vagy a a hátsó üveget, de ezután be kell pattannia a fogadó negyedbe)

A SZABÁLYOS ÜTÉS
Akkor szabályos az ütés/adogatás-fogadás, amennyiben a játékos előbb játssza meg a labdát minthogy az a padlón kétszer pattant volna és visszajuttatja azt a főfalra, a lemez (tin) fölötti és a felső határvonal közti részben. („out line”) A labda érintheti az oldalfalakat és/vagy hátsó falat mielőtt eléri a főfalat. A labda megjátszása szabálytalan, ha
- a labda az ütés előtt egynél többször pattan a földön, ha helytelen vagy dupla érintéses az ütés. („NOT UP”);
- a labda az ütés után, még a főfal előtt eltalálja padlót, vagy eltalálja a lemezt („LENT” – „DOWN”)
- a labda eltalálja a vonalat vagy kimegy a játéktéren kívülre („KINT”-„OUT”)

LABDAMENET
Az adogatás után addig folytatódik a labdamenet, amíg az egyik játékos el nem veszti azt. A menet az adogatásból, valamint a visszaütésekből tevődik össze. A játékos akkor nyeri meg a menetet, ha az ellenfél helytelenül adogatott, vagy nem sikerült szabályosan visszaütnie a labdát, vagy abban az esetben, ha a játékos megkísérli megütni a labdát és előtte a labda érinti az ellenfelet (beleértve az ütőt és ruházatot).
MEGJEGYZÉS: Menet közben a játékos nem ütheti meg a labdát ha fennáll annak a veszélye, hogy az ütőjével vagy a labdával megüti az ellenfelet. Ebben az esetben leállítják a
játékot és a labdamenetet vagy újrajátsszák („LET”), vagy az ellenfelet megbüntetik. (a megzavart játékosnak ítélik a labdamenetet).

ELLENFELET ÉRINTŐ LABDA
Ha játékos megüti a labdát, amelyik még mielőtt eléri a főfalat érinti az ellenfelet, vagy annak ütőjét, vagy ruháját, a játékot leállítják.
- Ha a visszaütés szabályos és a labda az oldalsó falak érintése nélkül érte volna el a főfalat, a fogadó játékos megnyeri a labdamenet, kivéve ha az ütés nem első szándékból történt. (akkor „LET”)
- Ha a labda az oldalfal irányába repült, de elérte volna a főfalat amennyiben nem érinti az ellenfelet és a visszaütés különben szabályos lett volna, a labdamenetet újrajátsszák („LET”).
- Ha a visszaütés nem szabályos a fogadó játékos elveszíti a labdamenetet

MEGFORDULÁS
Ha a fogadó játékos ütése előtt, vagy követve a labdát körbefordult, vagy hagyta, hogy a labda őt megkerülje (a labda a játékos teste mellett jobboldalon elhaladva a játékos baloldalán visszatérve került megjátszásra vagy fordítva) - a fogadó játékos megfordult („TURNED”- „MEGFORDULÁS”) Amennyiben megfordulás után játékos megüti a labdájával az ellenfelet, akkor elveszti a labdamenetet. (a bírónak ilyen esetben még figyelmeztetnie is kell az ütő játékost!) Ha a játékos, miközben fordul, megállítja a játékot, hogy ne üsse/érintse meg ellenfelét a labdamenetet újrajátsszák („LET”). Ez minden olyan esetben javasolt eljárás, amikor a fordulás miatt az ellenfél időlegesen kiesik a látótérből és ütő játékos nem lehet biztos ellenfele pozíciójában.

TÖBBSZÖRÖS KÍSÉRLET A LABDA MEGÜTÉSÉRE
Egy játékos, miután megkísérli megütni a labdát és elvéti, további kísérleteket tehet a labda visszaütésére.
- Ha a többszöri kísérlet jó visszaütést eredményezne, de a labda eltalálja az ellenfelet, a labdamenetet újrajátsszák („LET”). (második szándéknak minősülő eset)
- Ha a visszaütés nem lett volna eredménye, a fogadó játékos elveszti a labdamenetet.

ZAVARÁS
Az ütésre következő játékosnak joga, hogy a labdát szabadon, az ellenfél bármilyen zavarása nélkül játszhassa meg. A zavarás elkerülése érdekében, az ellenfélnek meg kell próbálni biztosítani a játékos részére a labda akadálymentes, direkt megközelítését, a labda megfelelő láthatóságát, helyet a labda megütéséhez és lehetőséget a labda a főfal bármelyik részére történő közvetlen megjátszására. Amikor a játék zavarás eredményeképpen áll le, az eljárás a következő:
- Ha a játékos meg tudta volna játszani a labdát és az ellenfél megtett minden tőle telhetőt a zavarás elkerülésére, a labdamenetet újrajátsszák („LET”).
- A játékos nem jogosult a labdamenet újrajátszására ( elveszíti a labdamenetet), ha nem tudta volna visszaütni a labdát, vagy figyelmen kívül hagyja a zavarást és tovább játszik, vagy a zavarás annyira minimális volt, hogy a játékosra, aki hozzáfért és megütötte a labdát, de nem volt hatással. („minimal interference”)
- A játékos megnyeri a labdamenetet („STROKE”), ha az ellenfél nem tett meg minden tőle telhetőt a zavarás elkerülése érdekében; vagy ha a játékosnak nyerő ütése lett volna, vagy ha a játékos eltalálta volna az ellenfelet labdával, amely egyenesen a főfal felé tartott.

A LET
A LET egy eldöntetlen labdamenet. A labdamenet megismétlik, adogató újból adogat ugyanarról az oldalról.
A labdamenetet újrajátszásának engedélyezése („LET”) indokolt a fentiekben jelzett szabályokban, más körülményeknél is. Például, a labdamenetet újrajátsszák („LET”), ha a labda bármilyen idegen, a földön heverő tárgyat eltalál, vagy ha a fogadó játékos tartózkodik a labda megjátszásától, mert sérülést okozhat az ellenfélnek. A labdamenetet újrajátsszák („LET”), ha a fogadó nem állt készen az adogatás fogadására és azt meg sem kísérelte, valamint ha a labda, játék közben tönkremegy.

A JÁTÉK FOLYTATÁSA
Ahogy a játékos elkezdett szerválni, onnantól a játék folyamatos kell, hogy legyen. A labdamenetek között nem lehet szünet. Minden játszma között 90 másodperces szünet engedélyezett. (PSA és WSA versenyeken
120 másodperc) A játékosok ruhát cserélhetnek vagy a felszerelésüket ha szükséges.(bírói engedéllyel hagyhatják el játszma közben a pályát)

VÉRZÉS, SÉRÜLÉS, BETEGSÉG
Ha a sérülés vérzéssel jár, a vérzést a játék megkezdése előtt meg kell állítani. A játékos elegendő időt kap arra, hogy ellássa a vérző sebet. Ha a vérzést kizárólag az ellenfél tevékenysége okozta, a sebesült játékos megnyeri a
játékot. Ha a vérzés kiújul több szünet nem megengedhető, kivétel ha a játékos a 90 másodperces szüneteket használja,a játékok között, a seb/vérzés ellátására. Ha képtelen az elállítani fel kell adnia a mérkőzést. Ha a sérülés nem okozott vérzést, eldöntendő, hogy az ellenfél okozott sérülést, a játékos maga okozta a sérülését vagy mindkét játékos okolható a sérülés létrejöttében.
- Ha az ellenfél okozta a sérülést, a sérült fél megnyeri a játékot.
- Ha a játékos saját maga okozta a sérülést, 3 percet kap a felépülésre, utána folytatnia kell a játékot, vagy a 90 másodperces szüneteket használja,a játékok között, a felépülésre.
- Ha mindkét játékos miatt történt a sérülés, a sérült játékos 1 órát kap a felépülésre.
Ha a játékos rosszul érzi magát, folytatnia kell a játékot vagy fel kell adnia az adott játszmát és a 90 másodperces szüneteket használhatja ki a felépülésre. Görcsös fájdalom, szédülés és nehéz lélegzetvétel (asztmát is beleértve) is ebbe a kategóriába tartozó állapot. Ha a játékos hány a pályán, az ellenfél megnyeri a mérkőzést.

VISELKEDÉS A PÁLYÁN
Sértő, megfélemlítő viselkedés a squash játékban nem elfogadható. Ebbe a kategóriába sorolható: hallható és látható illetlenség, szóbeli és testi durva szabálytalanság, nézeteltérés, az ütő, pálya vagy labda szabálytalan használata, szükségtelen testi érintkezés, ütő túlságosan magas lendülete, nem fair bemelegítés, időhúzás, pályára visszatérés késéssel, szándékos vagy veszélyes játék.

A SQUASHPÁLYA MÉRETEZÉSÉNEK RAJZA
Az egyéni squashpálya általános nemzetközi szerkezete